• +90 216 466 83 83
  • Necip Fazıl Mah. 19 Mayıs Cad., No:22 PK:34773 - Ümraniye / İSTANBUL

Finansal Bilgiler

Ana Sayfa Finansal Bilgiler Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Katma Değer Vergisi Oranları ile Özel Tüketim Vergisi Oranları

Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Katma Değer Vergisi Oranları ile Özel Tüketim Vergisi Oranları


Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Katma Değer Vergisi Oranları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı.


Bazı mal ve hizmetlere uygulanan Katma Değer Vergisi Oranları ile özel Tüketim Vergisi Oranlarının yeniden belirlenmesi hakkındaki 2016/9542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 25.11.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.


ÖTV Oranlarında Yapılan Değişiklikler;


2016/9542 sayılı Karar ile;


- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı mallara uygulanacak ÖTV oranları yeniden belirlenmiştir, buna göre; II Sayılı listedeki, “83.03” G.T.İ.P. numaralı mallardan “Diğerleri” satırında yer alan binek araçların ÖTV oranları yeniden belirlenmiştir.

ÖTV MATRAHI 25.11.2016 Tarihinden İtibaren ÖTV oranları Eski ÖTV Oranları
Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler 40.000,00 TL'yi aşmayanlar için 45%
40.000,00 TL'yi aşıp 70.000,00 TL'yi aşmayanlar 50% 45%
70.000,00 TL'yi aşanlar için 60%
Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler 100.000 TL'yi aşmayanlar için 100% 45%
100.000 TL'yi aşanlar için 110%
50.000 TL'yi aşmayanlar için 45%
Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 KW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyenler 50.000 TL'yi aşıp 80.000 TL'yi aşmayanlar için 50% 45%
80.000 TL'yi aşanlar için 60%
Diğerleri ÖTV matrahı ne olursa olsun 110% 90%
Motor silindir hacmi 2000 cm3'ü geçenler ÖTV matrahı ne olursa olsun 160% 145%
Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW'ı geçip motor silindir hacmi 2000 - 2500 cm3'ü geçmeyenler 100.000 TL'yi aşmayanlar için 100% 90%
100.000 TL'yi aşanlar için 110%
Diğerleri ÖTV matrahı ne olura olsun 160% 145%

KDV İle İlgili Yapılan Değişiklikler;


Bakanlar kurulu Kararında, KDV Oranı %8 olarak belirlenen II sayılı Listenin “B-Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün;


-5. Sırasına; “ omuz vatkası, astar, apolet, ilikleme irtibatı, cep, kol, yaka, rozet ve fırfır ile bunların benzerleri, kıymetli taş, ve madenler hariç her nevi maddeden mamul fermuar, çıtçıt, düğme, kopça, boncuk ve benzerleri” ürünleri eklenmiştir.


- 10. Sırasına; “deri ve saya işleri” eklenmiştir.


- 21. Sırasında yer alan “ambulans hizmetleri” ibaresinden önce gelmek üzere “ile bu hizmetleri ifa edenlere hekimlerce veya hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler” ibaresi eklenmiştir.


Bu değişiklik ile II sayılı listeye alınan bu mal ve hizmet teslimlerinde KDV oranı % 8 olarak uygulanacaktır.


2016/9542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandığı tarihte (25.11.2016) yürürlüğe girmiştir.


Güncel KDV oranlarına ulaşmak için tıklayınız.


NOT: Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Güney Finans’ın , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.