• +90 216 466 83 83
  • Necip Fazıl Mah. 19 Mayıs Cad., No:22 PK:34773 - Ümraniye / İSTANBUL

Haberler

Ana Sayfa Haberler TDB 2017 YILI MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRET TARİFESİ

TDB 2017 YILI MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRET TARİFESİ

Dişhekimleri’nin 2017 yılında uygulayacakları “Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi” Odalarımızdan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda belirlenerek Merkez Yönetim Kurulumuzun 21-22 Aralık 2016 tarihli toplantısında kabul edilmiş olup, Sağlık Bakanlığı’na gönderilmiştir.


Konuyla ilgili olarak Türk Diş Hekimleri Birliğinin resmi WEB sitesinden 02.02.2107 tarihinde yaptığı duyuru aşağıdaki şekildedir;


“İl Sağlık Müdürlükleri tarafından özel sağlık kuruluşlarına gönderilen yazılarla, özel sağlık kuruluşlarının ücret tarifelerinin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmasının yasal zorunluluk olduğu, bu nedenle fiyat tarifelerinin onaylatılmak üzere belli süre içerisinde Müdürlüklerine gönderilmesinin istenildiği görülmektedir.


Bilindiği gibi ağız ve diş sağlığı hizmetleriyle ilgili özel sağlık kurum ve kuruluşlarının muayene ve tedavi ücret tarifeleri 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun 11, 26 ve 40. maddeleri uyarınca, Oda Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Birlik Merkez Yönetim Kurulunun onaylamasıyla belirlenir ve bu şekilde oluşturulan tarife yine TDB tarafından Sağlık Bakanlığına bildirilmektedir.


Meslektaşlarımızın onaylanmak üzere İl Sağlık Müdürlüklerine herhangi bir tarife gönderme zorunlulukları bulunmamaktadır. Benzer açıklamamız 01.02.2017 tarih ve 002.266 sayılı yazımızla da Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilmiştir.


Özel ağız ve diş sağlığı kuruluşlarındaki sağlık hizmetlerine ilişkin tarife düzenleme yetkisi Türk Dişhekimleri Birliğine aittir.


Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.”


2017 Yılı Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi için tıklayınız.