• +90 216 466 83 83
  • Necip Fazıl Mah. 19 Mayıs Cad., No:22 PK:34773 - Ümraniye / İSTANBUL

Hizmetlerimiz

Ana Sayfa Hizmetlerimiz Kredi Notu (KKBN)

Kredi Notu (KKBN)

Şirketimizden alışveriş yapan müşterilerimizden Çek ve Senet ile ödeme yapacaklardan kredi notunu (KKB puanı risk analiz puanı ) gösterir belgeyi firmamıza sunmaları talep edilmektedir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda sunulmuştur;

1990'lı yılların başından itibaren giderek önem kazanan ve hızla gelişen bireysel kredi pazarlama faaliyetleri, "Kredi Risk Yönetimi", "Müşteri İlişkileri Yönetimi" ve "Veri Ambarı Yönetimi" gibi çağdaş kavramları da beraberinde getirmiştir. Özellikle, bireysel kredi portföy hacminin hızla büyümesi, kredi kararı aşamasında kredi riskinin doğru olarak ölçülebilmesine olanak sağlayan yöntemlerin önemini daha da artırmıştır.

Yukarıda bahsi geçen kavramlar için gerekli en önemli hammaddenin 'bilgi' olduğu gerçeğinden yola çıkılarak, kurumlar arasında kredi müşteri bilgilerinin paylaşımıyla ilgili kanun engelinin, 1993 yılında 3182 sayılı Bankalar Kanunu'nun 83. maddesine eklenen ve kredilerin takip ve kontrolüne olanak sağlayan bir hükümle aşılmasıyla birlikte mali kurumların ihtiyaç duyduğu "kurumlar arasında kredi müşterilerine yönelik bilgi paylaşımı" mümkün hale gelmiştir.

Bu yeni düzenleme doğrultusunda, Bankalar Birliği'nin de desteği ile, ana faaliyet konuları para ve sermaye piyasaları ile sigortacılık olan mali kurumlar arasında bireysel kredilerin takip ve kontrolünü sağlamak üzere gerekli olan bilgi paylaşımını gerçekleştirmek amacıyla, 1995 yılında 11 bankanın ortaklığı ile Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. kurulmuştur ( www.kkb.com.tr ).

Bankalar, müşterilerine kredi kartı ya da kredi ürünlerini tanımlarken müşteriler hakkında çeşitli incelemeler başlatır. Bu incelemeler esnasında birçok bilgi banka tarafından kontrol edilir. Bankalar, yapmış olduğu kontroller sonucunda müşterinin kredi ödeme riskini ortaya çıkarır. Bu riske göre müşteriye kredi kartının ya da kredinin verilip verilmeyeceği belirlenir. Bankalar inceleme yaparken KKB puanını kullanır.

Kredi Kayıt Bürosu tarafından tutulan KKB puanı risk analiz puanı olarak geçmektedir. Kredi Kayıt Bürosu şu anda ve daha önceden bankalarla yapmış olduğunuz ilişkilerinizi inceler ve bu doğrultuda puanınızı belirler. KKB puanınız ne kadar yüksek olursa bankaların hizmetlerinden yararlanma şansınız da o kadar yüksek olur diyebiliriz.

KKB puanı neye göre ve nasıl hesaplanır diye sorabilirsiniz. Aslında birçok unsur içerisinde bulundurularak hesaplandığını söyleyebiliriz. Kaç bankaya borcunuzun olduğu, borçlarınızın zamanında ödenip ödenmediği, kalan borç miktarınız, öğrenim durumunuz, gelir durumunuz, en son kredi kullandığını tarih gibi birçok unsur KKB puanında etkili olmaktadır. Eğer sizlere kredi çıkmıyorsa bilin ki KKB puanınız düşüktür. KKB raporlarına göre Türkiye kredi notu ortalaması 1400 civarındadır. Bu puanın üzerinde olan yada bu puana yakın olan banka müşterileri başvuru süreçlerinde bir olumsuzluk yaşamazlar.1400 puanın altına düştükçe banka müşterisinin risk durumu artış göstererek başvuru süreçlerinde engeller görülmeye başlayacaktır. Puanı etkileyen bir diğer önemli kriter ise mevcut borç durumudur. Gelirinize göre normal yaşam standartlarını tutturabilmeniz açısından gelirin maksimum %60’ına kadar kredi yada kredi kartı limiti belirlenmektedir. Aylık borç miktarlarının toplamı aylık gelirin üzerindeyse KKB kredi notunuz aşağı seviyelere düşmeye başlar.

KKB notu düşük olan banka müşterilerinin yapması gereken en önemli hamle ise yeni ödemelerini aksatmadan ve geciktirmeden ödemenin yanı sıra mevcut borç durumlarını da düşürmeleri olacaktır.Ödemelerin düzenli yapılıp borçların azaltılması ile beraber KKB notu yukarı çıkar ve banka başvuru süreçleri sorunsuz olarak ilerlemeye başlar.

Günümüzde banka ürünlerini sıklıkla kullanmak durumunda kalan bireylerin KKB raporlarını düzenli olarak www.findeks.com adresi üzerinden takip edilmesi önerilmektedir.